ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено чрез www.hoteltarsis.com и до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уеб, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък „уеб сайт“), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

1. Сфера на предлаганите услуги
Посредством този уеб сайт ние от Тарсис Хотел ООД и в частност комплекс ‚‘Тарсис‘‘предоставяме онлайн платформа, чрез която рекламираме своите услуги и чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервации . Извършвайки резервация чрез www. www.hoteltarsis.com, Вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с Тарсис Хотел ООД. От момента, в който изберете желаната от Вас услуга ние сме единствено в ролята на посредник между Вас и виртуалния пос терминал на Пощенска Банка, препращайки данните на избраната от Вас резервация към съответното място за разплащане на Пощенска Банка – Виртуалния пос терминал.
След успешно извършено заплащане на избраната от Вас услуга в електронния терминал на банката, Вие получавате имейл с потвърждение на Вашата резервация от нас.
Въпреки, че полагаме особени усилия и грижи за постигане на високо качество на предлаганите от нас услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме разплащателната услуга на банката, дали цялата им система е в пълна изправност, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или скрити), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническаексплоатация на виртуалния пос терминал ).

2. Цени и гаранция за най-добра цена
Цените на нашия сайт са силно конкурентни. Всички цени на сайта на  www.hoteltarsis.com са с включено ДДС и всички други такси и данъци и (могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на комплексите), освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.
В някои случаи на нашия уеб сайт са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от нас цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.
Очевидни грешки на уеб сайта ни (включително печатни) не са обвързващи.
Всички специални оферти са специално обозначени.

3. Кредитна карта /банков трансфер с кредитна карта/
Приеманите карти са Maestro, MasterCard и Visa. Използвания виртуален ПОС терминал е 3D Secure и Verified by Visa.
Моля запознайте се старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Моля имайте предвид, че понякога направената от Вас трансакция / превод на средства/ са без възможност за възстановяване.
Моля проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация.
В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. Тарсис Хотел ООД не влиза в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърля потребителя към система на Пощенска Банка. Поради тази причина Тарсис Хотел ООД не носи никаква отговорност ако компанията или банката, издала Вашата кредитна карта, удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

4. Анулиране
При резервиране на покещение се изисква депозит от 30% от стойността на резервацията в рамките на 3 работни дни след резервиране. В случай на анулиране на резервация в 1 до 14 дни преди пристигане, депозита е невъзвръщаем.

5. Информация за контрагента
Тарсис Хотел ООД
130506645
Гр.София, България
Улица Трета 34
manager@tarsis.bg