Комплекс Тарсис клуб предлага нови услуги от които може да се възползвате:

За собственици

ЗАСТРАХОВКИ „ТАРСИС КЛУБ“

разделител с логото на хотел Тарсис
 • Защо е нужно да направите застраховка! Застраховането дава сигурност. Чрез застраховането на нещата който са важни за Вас, си помагате животът Ви да тече по спокойно, подсигурявате си сигурност и комфорт. Малко хора си дават сметка колко полезна може да им бъде застраховката в даден момент, мислят за защита на собствеността си единствено когато са принудени да направят това. Важно е застраховката да е направена навреме.
 • С „Имуществената застраховка”, която Ви предлагаме домът Ви ще бъде оптимално защитен и обезпечен с разнообразието на покритите рискове, а с „Медицинската застраховка“ , която Ви предлагаме застрахованите могат да ползват безплатно услугите на медико-дентален център „Вива Клиник” в к.к. Слънчев бряг при инцидент и остро заболяване или застрахователят ще обезщети застрахованото лице за действително извършените медицински разходи по предоставена фактура.
 • Застраховките може да сключите в офисът на „Тарсис клуб и СПА”. От наш служител ще получите компетентна, професионална консултация, за да осигурим необходимата застрахователна защита за вас и вашето имущество.

ПОГАСЯВАНЕ НА КОМУНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

разделител с логото на хотел Тарсис
 • Услугата струва 60,00 € с ДДС за една календарна година (от 01 януари до 31 декември), доплаща се към годишната такса. Цената на услугата не включва, сумите по задълженията Ви. Услугата включва:
 • Заплащане на ежемесечните Ви задълженията за електроенергия и вода, както и годишните задължения за данък сгради и такса смет.
 • Периодично проветряване на апартамента Ви и оглед за вредители, висока влажност или други щети.
 • Почистване сифоните на терасата/балкон/ веднъж месечно, когато не използвате собствеността си, с цел предотвратяване наводняване на вашия или съседен апартамент.
 • Проверка на апартамента Ви за изключени ел.предпазители, спрени водопроводни кранове, прибрана балконска мебел, забравени храни и неизхвърлени отпадъци във Ваше отсъствие.
 • Затопляне на апартамента Ви при ниски минусови температури, с цел предпазване на водопроводните инсталации и имуществото от замръзване.

„ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОННА БРАВА”

разделител с логото на хотел Тарсис
 • Електронната брава е електроуред и като такъв има нужда от периодично техническо обслужване. Периодичната подмяна на батериите, дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността бравата и необходимостта от препрограмиране. При достигане на близкото до критичното напрежение на батериите се включва защита и сигнализация на висок тон, който обезпокоява останалите собственици.
 • Услугата струва 12,00 € с ДДС за една календарна година (от 01 януари до 31 декември), доплаща се към годишната такса.Услугата включва препрограмиране на електронната брава, батериите и тяхната подмяна.

ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИК

разделител с логото на хотел Тарсис
 • Климатикът е електроуред, който, за да работи ефективно и безпроблемно и за да има дълъг живот се нуждае от периодично техническо обслужване. Профилактиката на уреда и навременната компетентна намеса от специализиран екип дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността на климатика като по този начин се гарантира и по-дългата му експлоатация.
 • Профилактиката се извършва два пъти годишно/пролет и есен/, включва обща преценка на състоянието му, почистване и дезинфекциране на въздушните филтри и вътрешното тяло с препарат, замерване на техническите показатели на системата, замерване на входящата и изходящата температура на вътрешното тяло.
 • Услугата струва 30.00 €/ за 1бр. с ДДС за една календарна година (от 01 януари до 31 декември), доплаща се към годишната такса.
 • Услугата не включва ремонтна дейност и резервни части в случай на нужда.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТАХОВКА

разделител с логото на хотел Тарсис
 • Към имущественото застраховане трябва да се подходи професионално и отговорно. Представителството по „Имуществена застраховка” осигурява защита на имуществените Ви интереси за застрахованото имущество. С зачестилите климатичните промени и природните бедствия, при настъпването на застрахователно събитие има кратки срокове в които трябва да уведомите застрахователя за настъпилото застрахователно събитие. Процедурите за предявяване на претенция за обезщетение са свързани с Вашето лично присъствие на място. За това предлагаме да Ви представляваме при уреждане на претенции, предявени към застрахователя във връзка с извършване на застрахователни плащания. С изплатеното обезщетение от застрахователя, ние бихме могли да ремонтираме Вашия апартамент. В случай, че сумата от обезщетението недостига, Вие ще трябва да доплатите или да предявите претенции за размера на обезщетението към застрахователя.
 • Услугата струва 60,00 € с ДДС платима еднократно към застрахователната премия, за срокът на застраховката.
 • За размера на застрахователното обезщетение или евентуален отказ на такова, носи отговорност застрахователната компания. Тези отношения се уреждат между Вас и застрахователната компания.

Забележка: При интерес от Ваша страна може, да заявите желаната от Вас услуга на електронна поща payments@tarsis-bg.com . Наш служител ще Ви информира за начинът на плащане и предоставяне на необходимия депозит отговарящ на Вашите разходи.